PEYZAJ ve EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ KURULUYOR

0
1059
görüntülenme

Kısa adı “Peyzaj ve Ekolojik Yaşam Derneği” olan ‘Peyzaj Varlıklarını Koruma, Ekolojik Yaşamı ve Bitkisel Üretimi Destekleme, Derneği’ İzmir’de kuruluyor.

 

Dernek amacını, ülkemizdeki peyzaj varlıklarının korunması ve yeni peyzaj sahalarının oluşturulması, bitkisel üretimin desteklenmesi olarak tanımlıyor. Ayrıca doğal varlıklarla insan yerleşimleri arasındaki ilişkinin sürdürülebilmesi için, ekolojik yaşamın desteklenmesi de derneğin amaçları arasında yer alıyor. Kurucuları arasında peyzaj mimarları, ziraat mühendisleri, gazeteci, sinemacı, yazar ve eğitimcilerin yer aldığı dernek, kuruluşunu tamamladıktan sonra, 11yıldan bu yana yayınlanan Floraplus Dergisi’nin de yayıncısı olacak. Derneğin merkezi İzmir-Urla / Bademler Mahallesi (Köyü)’n de olacak.

 

Derneğin hedefleri,

Giderek büyüyen ve artan rant baskısıyla yeşil alanları hızla küçülen şehirlerde yaşıyoruz. Küresel ısınma kentlerin dokusunu hızla değiştiriyor. Hatta yaz günlerinde sokaklarda yürümek giderek imkânsız hale geliyor. Zaman geçirmeden şehirlerin aktif yeşil alanlarını korumak, geleceğine dönük peyzaj projeksiyonları yapmak üzere, kentlerin peyzaj mastır planını (Master Plan) hazırlamak gerektiği artık ortadadır. Kentlerdeki peyzaja ilişkin kararların, bilimsel bilgiyle, ortak akla uygun bir şekilde gelecek projeksiyonuyla oluşturulması gerektiği açıktır. Bu amaçla derneğimiz peyzaj mastır plan çalışmasının, bütün bilimsel kurum, kuruluş ve şahısları, peyzaj dışındaki diğer meslek disiplinlerini ve bireysel bilgi sahiplerini de kapsaması gerektiğine vurgu yapar. Bu nedenle de bu çalışmaları projelendirmek ve gerçekleştirmek üzere bütün katılım mekanizmalarını harekete geçirecek, katılım modelleri oluşturur ve uygulanmasına ön ayak olur.   

 

Bitkisel üretim…

Peyzajın ana unsuru olan süs bitkileri üretimini desteklenmesi gerektiği açıktır. Bu amaçla ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak üzere çeşitli etkinlikler organize edilecektir. Türkiye’nin önemli bir ihraç ürünü olmaya aday olan bitkisel üretimi desteklerken, üreticilerin sorunlarının çözümü için karar vericileri yönlendirecek faaliyetleri gündeminde tutacak.  

 

Örnek botanik parklar

Ülkemizin florasının, endemik çeşitlilik başta olmak üzere, korunması gereken botanik önemli varlıklar olduğunun altını çizer. Bu varlıkları korumaya yönelik projeler üretip uygular. Toplumun bu alandaki farkındalığını arttırmak üzere büyük kentlerimizin içinde veya yakılarında “Botanik Parklar” oluşturmak için çalışır.

 

Ekolojik yaşamı savunmak…

Dernek, peyzajı doğal varlıkları ve diğer kültürel bileşenleri peyzaj çerçevesi içinde bütünsel olarak ele alır. Bu nedenle son iki yüzyıldan bu yana hızlı bir şekilde erozyona uğrayan canlı-cansız doğal varlıklar, tatlı ve tuzlu su kaynakları ve tarihi örüntüde insan yerleşimlerinin yarattığı tahribatı durdurmak üzere ekolojik yaşama dönük projeler yapar, uygulanması için çalışır.

CEVAP VER