SÜSBİR genel kurul sonrası…

0

Sektörün ve mesleğin, üye olsun olmasın, bütün paydaşlarıyla kurulan iletişimin genişlemesi ve derinleşmesi sürdürülmeli. Saptanan ulusal strateji gereği önce iç piyasaya ve sonra da dış piyasaya yönelik satış pazarlama projeleri üzerinde durulmalı.  

Ne istediği ve ne söylediği anlaşılır oldu…

Floraplus Dergisi’ni 2004 yılı sonu itibariyle yayınlamaya başladık… İster istemez 2004’ten bugüne sektörel bütün süreçlere tanık olduk. SÜSBİR’in kuruluşu ise 2008 yılında tamamlandı. Aradan 10 yıl geçti. Neler yapıldı denirse… Bize göre on yılda yapılabilen en iyi şey, üreticileri temsil eden bir SÜSBİR’in ortaya çıkmasıdır. Geçen on yıl içinde oluşan bütün yönetimler üstlendiği görevi yerine getirmek için emek verdi, çalıştı. Ancak, özellikle son dört yıldan bu yana, ne istediği, ne söylediği anlaşılır bir SÜSBİR vardı ortada. Bu çok önemli bizce ve altını çizmemiz lazım… Geçtiğimiz ay yapılan SÜSBİR’in son genel kurulu da bunu değerlendirerek aynı çizgiden yola devam edilsin dedi.

Dil ve söylem birliği… Projeler sürdürülmeli…

Bir sektörün, bir meslek alanının daha fazla bilinir ve anlaşılır olması için bütün mensuplarını kavrayan bir dil ve söylem oluşturması gerekir ki, kendisini genel ve yerel karar vericilere, yöneticilere anlatabilsin. Son 4 yılıdır bu konuda büyük başarı elde edildi.  Bizce yapılan projelere dikkatle devam edilmeli… Bunlardan en önemlisi kümelenme konusunda yapılan çalışmadır. Bunun sonuçlandırılıp rapor haline gelmesi çok önemli bir sonuç olacaktır. Bu çalışma konusunun uzmanı bir Prof’un yaptığı bir çalışma gelecekte ulusal ve uluslar arası düzeyde yapılacak çeşitli işler ve çalışmalar için bir veri oluşturacaktır. Yine son yıllarda başlayan ilk bölümü geçtiğimiz yıl tamamlanan bitki standartları (Bitkide TSE) mutlaka sürdürülmeli ve tamamlanmalı. Bu standartlar iç pazar için olduğu kadar uluslararası piyasa için de çok gerekli.

Tarsim ENA, Portal ve bitki üretiminde TSE…

Öbür taraftan özellikle üreticiler için çok önemli olan bir çalışma TARSİM. Seralardaki bütün ürünlerin fidanlıklardaki çalıların sigorta kapsamına alınması, ağaçların 2019 yılında alınması çok ciddi işlerdendir. Takip edilmeli… Sigortalanmış ürünlerin değerleri saptanmış demektir. Çünkü bugün olmasa bile yarın sigortalı ve bir değeri olan ürünler çeşitli kredilerin teminatı olabilir. Olması gerekir… Burada yapılan her çalışmayı anmaya gerek yok. Örneğin portal meselesi üzerinde çalışmanın devam etmesi gerekiyor. ENA üyeliği ve sonrası oluşan durumun gereğinin yerine getirilmesi de önemli. Önümüzde dikkat edilmesi gereken konu ise… Bir, sektörün ve mesleğin bütün paydaşlarıyla kurulan iletişimin üye olsun olmasın bütün kesimlere doğru genişletilip derinleştirilmesi gerekiyor. İki, iç ve dış piyasaya yönelik satış pazarlama imkânlarını zorlayan projeler üretilmesi gerekiyor. Üç, tanıtım, iletişim ve pazarlamanın çeşitli mesleki kuruluşlarla birlikte diyalog içinde özgün projeler üretilerek sürdürülmesi gerekiyor.

Zor zamanda SÜSBİR’in sorumluluğunu alan arkadaşlara başarılar diliyoruz.

Floraplus Dergisi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here