Registered standards – Tescilli standartlar

Registered Standards

SÜSBİR was founded 10 years ago in Turkey. Since then, it has been on the agenda to establish plant standards in technical specifications. For that, a commission set up about 3 years ago to study about ornamental plant standards. Experts, business owners and managers participated in the study. The Commission also examined the standards of American, British and European Nurserystock Asociation (ENA). ENA standards were preferred because it is the standard of European Union and Turkey mostly trades with Europe. Turkey has three registered standards at the moment. The standards are terminology (terms and definitions), measure-form-coding and naming. Furthermore, Turkey became the 21st country as a member of ENA. This will also be effective in the use of standards.

Tescilli Standartlar

SÜSBİR Türkiye’de 10 yıl önce kuruldu. O zamandan beri teknik şartnamelerde bitki standardı oluşturulması gündemdeydi. Bununla ilgili 3 yıl önce kurulan komisyon ile süs bitkisi standartları ile ilgili çalışmalar başladı. Çalışmalara uzmanlar, işletme sahipleri ve yöneticiler katılım gösterdi. Komisyon Amerikan, İngiliz ve Avrupa Fidancılar Birliği (ENA) standartlarını da inceledi. ENA standartları Avrupa Birliği’nin standartları olması ve Avrupa ile yapılan ticaretten dolayı ENA standarları tercih edildi. Şu anda tescillenen üç standartımız var. Terminoloji (terim ve tanımlar), ölçü-biçim-kodlama ve isimlendirme. Ayrıca Türkiye, ENA’ya üye 21. ülke oldu. Bu da standartların kullanılmasında etkili olacaktır.

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir