Kamu yararı için hukuk mücadelesi

“Bu davayı açmaya yetkiniz yok, sizi doğrudan ya da dolayı olarak zarara uğratan bir husus yok, niye dava açıyorsunuz?”

TMMOB Peyzaj Mimarları Odası Ağustos ayı içerisinde birçok güzel haber paylaştı. TMMOB PMO, kentsel dönüşüm ya da kamusal alanların değerlendirilmesi gibi konuları çok yakından takip ediyor. Merkezi, yerel ve idarelerin kamu yararını dikkate almayan tüm kararlarına karşı yasal yollarla mücadele ediyorlar. PMO, bakanlar kurulunun Ankara’nın çeşitli ilçelerindeki kentsel dönüşüm kararlarına ve Düzce Belediye Meclis kararlarına karşı açtığı davaları kazandı.

Yapılaşmayı engellemek için…
Ankara’nın Çankaya, Mamak, Gölbaşı, Etimesgut ilçelerindeki çeşitli mahallelerinin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edilmelerine karşı açtığı davalarda, Danıştay 6.Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verildi. Bahsi geçen kentsel dönüşüm ve proje alanı kararlarının iptalinin istenme gerekçesi ise, “teknik ya da bilimsel sebeplere dayandırılarak yer seçimlerinin yapılmaması, kamunun ihtiyaç duyduğu donatı alanlarının dengesini bozması, Ankara kentinin planlı gelişim tarihine uymaması, içinde bulunduğu doğal ve ekolojik koridorun Ankara kentsel bütününe olan etkisinin dikkate alınmaması nedenleriyle, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, plan tekniğine, plan bütünlüğüne, kamu yararına ve Ankara kentinin yüzyıla yaklaşan planlama pratiğine aykırı olduğu sonucuna varılması” olarak açıklandı. Ayrıca, Ankara/Yeni Mahalle’de bulunan bir alanın Atatürk Orman Çiftliği Hayvanat Bahçesi yenileme alanı olarak kabul edilmesine dair bakanlar kurulu kararına karşı açılan davaya da Danıştay 14. Dairesi tarafından iptal kararı verildi ve karar onandı. Bakanlar kurulu kararına karşı açılan davanın gerekçesi ise üzerinde hiçbir yapı bulunmayan arazilerin yapılaşmasını engellemekti ve Danıştay PMO’yu haklı buldu.

Düzce merkezdeki belediye meclisinin kararı çok daha vahim!
Düzce Belediye Meclisi, Uzunmustafa ve Kültür Mahallesi’ndeki içinde ticari binanın da bulunduğu iki parkın ticaret ve resmi kurum alanı olarak düzenlenmesine karar verdi. Zonguldak Bölge İdare Mahkemesi, PMO’nun belediye meclis kararına karşı açtığı davada iptal kararı verdi ve onadı. Bahsi geçen açık yeşil alanlar, deprem bölgesinde bulunan Düzce’nin merkezinde ender bulunan afet toplanma ve kamusal yeşil alan vasfındadır.

Davaların hepsinde dikkat çeken…
Açılan davalar ve gerekçeleri ortada. Buna karşın davalı tarafların yaptığı savunmalar ise oldukça dikkat çekici ve akıl alır gibi değil. Neredeyse tüm savunmalarda davalı taraf söze “sizin bu davayı açmaya yetkiniz yok, sizi doğrudan ya da dolayı olarak zarara uğratan bir husus yok, dolayısıyla niye dava açıyorsunuz?” minvalinde cümlelerle başlıyor. Düzce’deki davada ise aynı şekilde bir savunma geliştirilirken ek olarak “oralar zaten park olarak kullanılmıyor” şeklinde açıklamaları var. Oysa belediye kamusal yeşil alanı çay ocağı, lokanta ve lunaparka kiralayıp kullanılamaz hale getirmişti. Hukuka inancın azaldığı şu günlerde yüz güldüren kararlar… Öte yandan bu kararlar, kamu yararı için örgütlü mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi.

Haberlerin detayları için: Peyzaj Mimarları Odası

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir