Yeşil doku artışı ve dikey bahçe

İstinye Park İzmir ve Yeşilvadi Landscape Design’ın yeşil şehir eylem planına katkısı.

Fransız botanikçi Patrick Blanc’ın dikey bahçe konsepti 1980’lerin sonlarına doğru kamusal alanlarda görünür olurken kentlerin büyümesini fiilen yönlendiren inşaat piyasası rahatlamıştı. Çünkü aşırı rant artışıyla inşaat piyasasının baskısı kent merkezlerinde yeşil alanları giderek kısıtlıyordu. Dikey bahçe beton duvarları yeşille örtebilen pratik bir çözümdü. Bazı olumlu örnekleri dışarıda tutarsak dünyadaki bütün şehirler benzer sorunları yaşıyor. Bu nedenle peyzaj ve çevre için verili koşullarda neyi nasıl yapabiliriz sorusu öne çıkıyor ister istemez.

Bu bakımdan İstinye Park AVM (İzmir Üç Kuyular) olumlu bir örnek oluşturuyor. İstinye Park İzmir, yapısal yoğunluğuna rağmen yakın ve uzak çevresine yeşil dokuyla müdahalede bulunarak ciddi bir bitkilendirme ve ağaçlandırma ile kabarık bir peyzaj maliyetini göze almış gibi görünüyor. Günümüz koşullarında çok fazla rastlamadığımız bir hassasiyet bu. Bulunduğu şehre ve bölgeye örnek olabilecek bir bahçe ve çevre düzenlemesi yaparak dikkat çeken İstinye Park, böylece İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Şehirler Eylem Planı’nda yer alan çatı bahçesi kararına örnek oluşturacak fotoğrafı veren bir uygulamaya da imza atmış oldu. İstinye Park İzmir’den dikkat çekici bir diğer ayrıntı ise avludaki duvarların dikey bahçeye dönüşmesiyle çevredeki diğer çitlerin dikey bitkilendirilmesinin gündeme gelmesi. Bu çalışmalar sonuçlanıp peyzaj tamamlandığında dikey bahçeyle birlikte fazladan 600-700 metrekareye ulaşan bir yeşil yüzey daha oluşturulmuş olacak.

Günümüzde kentsel mekanlarla kırsal mekanlar arasında 2 ile 8 derece arasında ısı farkı oluştuğu, ortaya çıkan kentsel ısı adası etkisini önlemenin yolunun karbon salınımını azaltmaktan geçtiği biliniyor. Ancak Yeşil Şehirler kent içi mekanlarda yeşil dokudaki hızlı artışla şehirlerde oluşan ısı adası etkisini düşürerek kentlerin soğumasına da yol açıyor. Fakat bunun için sadece yerel yönetimlerin çabasının yeterli olmayacağı açıktır. Kentteki bütün kurum ve kuruluşların, hatta ev sahiplerinin bu yönde çaba göstererek katkıda bulunması gerekir. Bu nedenle örnek bir proje ve uygulama ortaya çıkaran İstinye Park İzmir ile Yeşilvadi Landscape Design’ı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Yeşil Şehir Eylem Planı’na yaptıkları katkıdan dolayı tebrik ediyoruz. İzmir yerel yönetiminin de eylem palanında aldığı kararlara bağlı kalacağına inanıyoruz.    

Paylaş:

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir